[gilug.org] VI Jornades de Programari Lliure

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2006-12-22 16:22:05 UTC


No entraré en tema d'ajunta llistes i així... el que només sí que diré
és una cosa és un hacklab i l'altre un lug :)

I que Kernel panic i gilug tenen visions bastant diferents (això no
vol dir que no estiguis d'acord amb les dues...)

De fet jo estic a les dues, i crec que són coses diferents.


Salut!


Més informació sobre la llista de correu gilug