[gilug.org] [OT] Manipular multiples imatges

Marc Torres sarinyo gmail com
2005-05-12 09:26:52 UTC


Mmmm, tot plegat m'ha fet pensar en una conversa que vaig llegir fa un
temps a la llista de bulma. Parlaven precisament d'això, i al final,
l'script queda molt senzillet:

find . -name \*.jpg -exec convert -resize 500 {} petit_{} \;

Evidentment miraré de polir-lo un pèl, doncs les imatges ja
modificades no caldria tornar-les a modificar, això segurament es pot
fer refinant el find. Per exemple, executes un cop l'script, i ja tens
totes les imatges cambiades. Després poses l'script al cron i li dius
que et canviï les imatges que tinguin data de creació avui (em
refereixo a el dia actual).

No sóc, ni molt menys, cap expert en scripts, per tant no sé si és la
millor opció. Començaré a fer algunes proves a veure com va.

Salut!Més informació sobre la llista de correu gilug