[gilug.org] [OT] Manipular multiples imatges

Albert Martin albert martin gmail com
2005-05-12 09:42:14 UTC


si les imatges es pujen al servidor via web, millor que fer un crontab
seria fer que l'script cgi/php que les rep les processés directament.

seria mes "net". ara bé, si la gent ho posa en un directori
samba/compartit a pinyon llavors si s'hauria d'anar pel crontab

albert

On 5/12/05, Marc Torres <> wrote:
> Mmmm, tot plegat m'ha fet pensar en una conversa que vaig llegir fa un
> temps a la llista de bulma. Parlaven precisament d'això, i al final,
> l'script queda molt senzillet:
> 
> find . -name \*.jpg -exec convert -resize 500 {} petit_{} \;
> 
> Evidentment miraré de polir-lo un pèl, doncs les imatges ja
> modificades no caldria tornar-les a modificar, això segurament es pot
> fer refinant el find. Per exemple, executes un cop l'script, i ja tens
> totes les imatges cambiades. Després poses l'script al cron i li dius
> que et canviï les imatges que tinguin data de creació avui (em
> refereixo a el dia actual).
> 
> No sóc, ni molt menys, cap expert en scripts, per tant no sé si és la
> millor opció. Començaré a fer algunes proves a veure com va.
> 
> Salut!
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>Més informació sobre la llista de correu gilug