[gilug.org] DRM a ubuntu

Xevi tomcatbsd yahoo es
2005-05-02 17:54:35 UTC


En/na Oriol Pellicer i Sabrià ha escrit:

>
>Pots comentar la línia del /etc/X11/xorg.conf (o XF86Config-4 segons la versió 
>d'ubuntu que tinguis):
>Load    "glx"
>Però amb això el que passarà és que no tindràs acceleració 3d. 
>  
>
Merci, era el que em comentes aquí. Quan tingui temps ja m'ho miraré amb 
més deteniment.

Salut!

Xevi.

Més informació sobre la llista de correu gilug