[gilug.org] Ubuntus per distribuir

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-03-17 18:02:58 UTC


Bones,
ahir em van trucar de Seur que havien arribat les Ubuntus per
repartir :D
Vaig demanar:
 * Intel/x86 - 150
 * PowerPc   -  30
 * AMD64     -  20

Quan més aviat ho tingui ho porto a la màquia no?

Algu té temps per currar-se algun cartell o algu diguent que tenim
ubuntus per donar?


Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050317/48834235/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list