[gilug.org] [Off-topic] Quartes Jornades de Programari Lliure

jornadespl-info lafarga upc es jornadespl-info lafarga upc es
2005-03-15 22:22:25 UTC


----------------------------------------------------------------------
     Quartes Jornades de Programari Lliure
               IV JPL
----------------------------------------------------------------------

       Del 6 al 9 de Juliol del 2005
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
      Universitat Politècnica de Catalunya
       Vilanova i la Geltrú

       WEB: http://jornadespl.upc.es

----------------------------------------------------------------------
      Petició de comunicacions i participació
----------------------------------------------------------------------


PRESENTACIÓ

Les Jornades de Programari Lliure són un fòrum per a l'intercanvi
d'experiències de desenvolupament, ús i promoció del programari
lliure, per a la difusió de resultats de recerca relacionada amb el
programari lliure i per al debat de qüestions que afecten al
programari lliure.

Les Jornades de Programari Lliure es celebren anualment i inclouen:

  - Tutorials i tallers.
  - Conferències convidades.
  - Ponències i pòsters.
  - Taules rodones.


DATES IMPORTANTS

Enviament de comunicacions: fins el 13 de maig de 2005.
Notificació d'acceptació:  3 de juny de 2005
Jornades:          del 6 al 9 de juliol de 2005.


TEMES

Els temes que es tractaran preferentment a les jornades són els
següents:
- Sistemes operatius (Linux, Hurd, FreeBSD, ...).
- Desenvolupament.
- Ús en l'ensenyament.
- Aplicacions multimèdia.
- Comunicacions, xarxes, xarxes "wireless", seguretat, ...
- Internacionalització, traduccions al català.
- Implicacions filosòfiques i socials.
- Implantació del programari lliure a organitzacions no
  governamentals, institucions públiques, empreses, ...
- Migracions a programari lliure.
- Aplicacions a la recerca, docència, gestió, ...

sense excloure cap altre tema relacionat amb el programari lliure.


SOL·LICITUD DE PONÈNCIES

Les ponències han de tenir una extensió màxima de 12 fulls DIN A4, a
una sola columna, lletra romana mida 11 punts. De les ponències 
acceptades se n'haurà de fer una presentació oral durant les jornades de 
20 minuts de durada més 10 minuts de preguntes.

Les ponències s'han de presentar en format pdf seguint les instruccions 
pels autors que trobareu a la web de les jornades 
(http://jornadespl.upc.es). Noteu que primer cal inscriure's, registrar 
la ponència adjuntant un petit abstract, i posteriorment enviar la 
ponència completa.


INSCRIPCIÓ

Per tal de poder fer una mínima previsió del nombre de places
necessari, és preceptiu que tots els participants de
les jornades, inclosos els ponents, s'inscriguin. La inscripció és 
gratuïta i es pot efectuar fins el dia d'inici de les jornades a la 
pàgina web (http://jornadespl.upc.es).


SECRETARIA TÈCNICA

Per a qualsevol consulta respecte les IVJPL contacteu amb:

   Jordi Esteve / Lluís Padró
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
   Av. Víctor Balaguer, s/n
   08800 Vilanova i la Geltrú
   Tel.: 93 896 7751
   E-mail: 


COMITÈ ORGANITZADOR

   Antoni Barba    (Dept. Entel, ETSETB)
   Jordi Campos    (GIE)
   Bernardino Casas  (Dept. LSI, EPSEVG)
   Pep Ciuraneta    (LinuxUPC)
   Jordi Daudé     (Dept. LSI, EPSEVG)
   Jordi Esteve    (Dept. LSI, EPSEVG)
   Raimon Esteve    (Codilliure)
   Josep Farré     (Ajuntament Vilanova i la Geltrú)
   Javier Ferreiro   (GNUAB)
   Angels Hernández  (Dept. LSI, EPSEVG)
   Orestes Mas     (Dept. TSC, ETSETB)
   Rafael Morillas   (Dept. ENTEL, EPSEVG)
   Ramon Navarro    (EUPM)
   Lluís Padró     (Dept. LSI, EPSEVG)
   Leopold Palomo   (Caliu)
   Lluis Pérez Vidal  (GIE)
   Antoni Soto     (GIE)
   Sebastià Vila    (GIE)
   Josep Vilaplana   (GIE)

_______________________________________________
More information about the gilug mailing list