[gilug.org] Papers.

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-26 08:17:51 UTC


El dt 26 de 07 del 2005 a les 09:21 +0200, en/na  va
escriure:
> 
> ufff... sap greu .
> pero no hi ha formes de trobar un momentet per anar a firmar, en serio .
> 
> Estik super liat. Per cert.. quin són els horaris de la màquia ?
> 

Tranqui, la cosa s'ha aturat (definitivament, almenys per la gent que ho
haviem intentat portar...) 
Em sap greu per la gent que si que va anar a firmar a la Màquia, ja que
no tots els que hi havien d'anar hi han anat... i com vam anunciar, ho
deixem córrer, tornem als inicis! :P

> Naltre qüestio.
> 
> Com a servidor que tindrà varies pàgines web , servidor dns , també base de
> dades per les web dinàmiques, ftp i alguna coseta mes .
> 
> quina distri considereu millor Debian o Suse ??

Jo personalment debian :)

> Jo he treballat força amb debian , i vaig instal.lar la suse, i... no se, potser
> és perquè tink mania als RPM , però no hi ha forma de instal.lar les coses d'una
> forma senzilla , o potser soc jo que no en se.
> 

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050726/86103aa4/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug