[gilug.org] Papers.

gilug espipinxo com gilug espipinxo com
2005-07-26 07:21:50 UTCufff... sap greu .
pero no hi ha formes de trobar un momentet per anar a firmar, en serio .

Estik super liat. Per cert.. quin són els horaris de la màquia ?


Naltre qüestio.

Com a servidor que tindrà varies pàgines web , servidor dns , també base de
dades per les web dinàmiques, ftp i alguna coseta mes .

quina distri considereu millor Debian o Suse ??

Jo he treballat força amb debian , i vaig instal.lar la suse, i... no se, potser
és perquè tink mania als RPM , però no hi ha forma de instal.lar les coses d'una
forma senzilla , o potser soc jo que no en se.


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.More information about the gilug mailing list