[gilug.org] Direcció Màquia

Datsxkul User marcfurti yahoo es
2005-01-24 11:07:21 UTC


On dl, 2005-01-24 at 10:50, Eduard Carreras i Nadal wrote:
> Iep, per demanar les Ubuntus necessitu una adreça, si ho fem com a GiLUG
> millor posar la de la Màquia no?
> 
> Algu me la pot dir ;)
> 
> Número d'Ubuntus a demanar:
> 
> Intel/x86 150
> PowePc     30
> AMD64      20
> 
> Us semblen bé aquestes quantitats?
sips ... bé per mi endavant

> Salut!

More information about the gilug mailing list