[gilug.org] disculpes i aclariments

Marc Torres sarinyo gmail com
2005-02-22 19:13:35 UTC


On Tue, 22 Feb 2005 19:18:17 +0100, Lourdes Mallorquí i Dani Fossas wrote:
> 2-A través de la consola root, 
> 
> linux:~ # rpm -ivh dssi.rpm 
> 
> error: open of dssi.rpm failed: No such file or directory 

Només un detall:

Em sembla recordar que és millor usar rpm -Uvh ****.rpm ja que el -i
és instal·lació i el -U és upgrade, actualització. Ara fa temps que no
faig servir un sistema basat en rpm's i la cosa pot haver canviat (ho
pots comprovar amb un rpm -h). Per cert, evidentment si és la primera
versió fa una instal·lació completa (des de zero). Això és important
perquè et permet salvar fitxers de configuració, etc.

Per intentar solventar el teu problema:
El que jo provaria és posar el DVD i des de la consola anar a buscar
el directori on hi ha els rpm's i llavors executar el rpm -Uvh
nom_del_paquet.rpm. Per exemple, si pots muntar el dvd a /mnt/dvd,
doncs entres a /mnt/dvd/directori_on_hi_ha_els_rpms/ i finalment
executes la comanda.

Vinga, que tinguis molta sort!

Marc.Més informació sobre la llista de correu gilug