[gilug.org] CVT

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-08-04 15:03:40 UTC


El dl 01 de 08 del 2005 a les 18:31 +0200, en/na JORDI CATA CASTILLO va
escriure:
> Hola,
> 
> pues estaria bé fer alguna partida en xarxa :-) al ut2004 per exemple des
> de Linux :-).
> 
> Inclús es podria fer alguna xerrada sobre GNU/Linux i Oci , per que la
> gent veies que des de linux també és pot jugar ;-).
> 
> atentament
> 
> 

Llegeixo a barrapunto.com que hi ha una bitàcola sobre jocs amb linux, o
sigui que ja sabeu, si hi voleu anar ben preparats ;) aquí us passo
l'enllaç

http://www.linuxjuegos.com/

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050804/bd64eca2/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug