[gilug.org] Ajuda: jornada linuxera al centre cívic de Banyoles

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-04-08 10:43:01 UTC


El dj 07 de 04 del 2005 a les 22:55 +0200, en/na Oriol Pellicer i Sabrià
va escriure:	
> A Dijous 07 Abril 2005 12:41, Eduard Carreras i Nadal va escriure:
> > Doncs mira, avui mateix he acabat exàmens, i fa 2 setmanes em van
> > arribar les ubuntus a casa, però com que jo no estava per Girona no m'he
> > acostat a la Màquia ni res :$
> 
> Ok, collonut.
> 

Quantes Ubuntus es necessiten per Banyoles, perquè portaria unes quantes
per Banyoles, guardar-ne unes quantes per la Màquia i després per les
Jornades de Torroella, que les necessitarien per repartir-les.

Tinc:
	* Intel/x86 - 150
	* PowerPc   -  30
	* AMD64	    -  20

Les Ubuntus de les jornades, els tornarem a tenir, ja que n'han demanat
però tenen el problema del temps que no les tindran per les jornades,
per tant donem els que puguem i després ja tornarem a tenir Ubuntus per
allò del tema de distribuir-los per les biblioteques i futurment
conquerir el món :P

Salut!

> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050408/1df46dd0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug