[gilug.org] Access Point i Linux

No_Doubt no_doubt menta net
2004-09-21 23:39:20 UTC


Estimado Jordi,

Monday, September 20, 2004, 12:47:48 PM, escriviste:

JSiA> La taula de rutes és correcta.

JSiA> El led de "link beat" a l'interficie ethernet està iluminat?

JSiA> Amb la majoría de les targes ethernet pots usar mii-diag per a comprovar
JSiA> que la comunicació a aquest nivell és correcta.

JSiA> No conec el conceptrònic, pero molts equips d'aquest tipus no responen
JSiA> als pings. Prova directament amb el navegador o fent telnet al port 80.


Hauria de respondre als pings. Assegurat de lo del cable, a veure si
dona "link" al conceptronic o a la tarja de xarxa. Has probat a veure
si amb mascara 255.255.255.0 funciona?.. no se ke mes dirte.

salut!

-- 
Saludos,
 No_Doubt
Més informació sobre la llista de correu gilug