[gilug.org] Access Point i Linux

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-09-22 11:03:00 UTC


> Hauria de respondre als pings. Assegurat de lo del cable, a veure si
> dona "link" al conceptronic o a la tarja de xarxa. Has probat a veure
> si amb mascara 255.255.255.0 funciona?.. no se ke mes dirte.
> 

Sí, tot això ho he provat sense sort...
L'access point va bé i de moment el tinc connectat al router de la 
connexió ADSL i dóna xarxa sense fils als clients que en volen.
Suposo que un dia quan tingui més temps m'entretindré i miraré de fer el 
que volia havent llegit prèviament més documentació sobre xarxes a Linux.

Moltes gràcies a tots!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://www.arrakis.es/~toniher
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040922/6b013aa1/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug