[gilug.org] Access Point i Linux

Jordi Salvat i Alabart jsalvata atg com
2004-09-20 10:47:48 UTC


La taula de rutes és correcta.

El led de "link beat" a l'interficie ethernet està iluminat?

Amb la majoría de les targes ethernet pots usar mii-diag per a comprovar 
que la comunicació a aquest nivell és correcta.

No conec el conceptrònic, pero molts equips d'aquest tipus no responen 
als pings. Prova directament amb el navegador o fent telnet al port 80.

-- 
Salut,

Jordi.

En/na Toni Hermoso ha escrit:
> Hola,
> 
> M'he fet amb un Access Point Conceptronic CP54APT i tinc el següent 
> problema:
> Voldria connectar-lo a un ordinador amb 2 targetes ethernets, una de les 
> ethernets es connectaria a Internet (eth0) i l'altra (eth1) a aquest 
> punt d'accés d'on es connectarien altres ordinadors sense cables.
> 
> En principi l'eina de configuració és via web accedint a la IP 10.0.0.1.
> Per a això he creat una subxarxa associada al dispositiu eth1 amb la IP 
> de l'ordinador 10.0.0.2 i submàscara 255.0.0.0 com indiquen les 
> instruccions del producte.
> 
> De totes maneres no aconsegueixo fer-hi pings ni connectar-m'hi. No sé 
> si és simplement problema a l'hora de configurar-ho a alguna altra cosa, 
> aquí passo el que em diu el route:
> 
> Dest    GW  GenMask    Flag  Metric  Ref  Use  Iface
> 192.168.0.0  *  255.255.255.0  U  0  0  0  eth0
> 10.0.0.0  *  255.0.0.0  U  0  0  0  eth1
> 127.0.0.0  *  255.0.0.0  U  0  0  0  lo
> default    192.168.0.1  0.0.0.0  UG  0  0  0  eth0
> 
> Algú hi veu alguna errada? Algú té experiència o sap d'algun lloc on 
> pogués investigar-ne més?
> 
> Gràcies!
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llistaMés informació sobre la llista de correu gilug