[gilug.org] V?deo Digital i transcode

marc tarres wanadoo es marc tarres wanadoo es
2004-09-09 08:01:04 UTCEi!>Efectivament, llegeixo la llista.Sabia que no em fallaries! ;)>He instal·lat el programa i al intentar passar a divx es queixa. La 

>comanda que executa és:

>mencoder -of avi -oac copy -ovc divx4 -divx4opts q=3:br=1024:pass=1 

>/home2/karts007.avi -o /home/xevi/Output.avi

>I l'error:

>MEncoder 1.0pre5-3.3.2 (C) 2000-2004 MPlayer Team

>CPU: Advanced Micro Devices Athlon Thunderbird 1203 MHz (Family: 6, 

>Stepping: 2)

>Detected cache-line size is 64 bytes

>CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0

>Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal!

>To get best performance, recompile MPlayer with 

>--disable-runtime-cpudetection.

>Reading /home/xevi/.mplayer/codecs.conf: Can't open 

>'/home/xevi/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory

>Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs

>File not found: 'frameno.avi'

>Failed to open frameno.avi

>Reading config file /home/xevi/.mplayer/mencoder: No such file or 

>directorydivx4opts is not an MEncoder option 

>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Exiting... (error parsing cmdline)

>Que no trobi els fixters de configuració del directori .mplayer no 

>ho 

>veig molt greu (ja que agafa la d'/etc). El que em preocupa és on 

>diu 

>que divx4opts no és una opció de MenCoder. Algú sap com solucionar-ho.Glups! Ben bé no sé pas què et passa... Quan vaig provar el konverter aquest, em vaig limitar a compilar-lo i engegar l'interfície gràfica, per veure quina pinta feia, i quines funcionalitats tenia...Però per l'experiència que he tingut amb el transcode, et recomanaria que instal·lessis qualsevol llibreria que tingui relació amb codecs de vídeo. Totes les que em van fer falta les vaig trobar al PLF (http://plf.zarb.org/packages.php) [1].

Bàsicament són tots els paquets que comencen per "lib" (i alguns que no) i tenen alguna cosa al nom que fa pensar en algun format/codec de vídeo. O sigui:avifile*

divx4*

faac*/faad* (???)

libavi*

libdivx4*

libfame*

libfaac*/libfaad* (???)

libmpeg*

libxvid*

xvid*Els que he marcat amb (???) no estic segur d'haver-los instal·lat, però per si de cas, val més que en sobri que no pas que en falti! :PVinga, a veure si amb això arregles el problema.Siau!Marc

[1] Jo vaig amb la MDK10.0, i pel que he llegit, tu t'has actualitzat a la 10.1RC1. Això és el que en diuen la Cooker? Si és així, sembla que hi ha paquets actualitzats. Si no, no sé pas si els de la 10.0 t'aniran bé... Tu prova-ho.
Més informació sobre la llista de correu gilug