[gilug.org] V?deo Digital i transcode

Tom tomcatbsd yahoo es
2004-09-08 20:17:40 UTC


En/na  ha escrit:

> 
> Merci per la informació! Ahir me'l vaig baixar i compilar, i té molt bona pinta. Malauradament no ho he pogut provar, perquè entre 
setmana estic a Barcelona, i el vídeo el tenim localitzat en un disc dur 
per l'Empordà (si de cas, algun col·lega que sol llegir la
llista, si pilla el missatge ho pot anar provant mentrestant ;D).
> 

Efectivament, llegeixo la llista.

He instal·lat el programa i al intentar passar a divx es queixa. La 
comanda que executa és:

mencoder -of avi -oac copy -ovc divx4 -divx4opts q=3:br=1024:pass=1 
/home2/karts007.avi -o /home/xevi/Output.avi

I l'error:

MEncoder 1.0pre5-3.3.2 (C) 2000-2004 MPlayer Team

CPU: Advanced Micro Devices Athlon Thunderbird 1203 MHz (Family: 6, 
Stepping: 2)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with 
--disable-runtime-cpudetection.
Reading /home/xevi/.mplayer/codecs.conf: Can't open 
'/home/xevi/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
File not found: 'frameno.avi'
Failed to open frameno.avi
Reading config file /home/xevi/.mplayer/mencoder: No such file or directory
divx4opts is not an MEncoder option !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Exiting... (error parsing cmdline)

Que no trobi els fixters de configuració del directori .mplayer no ho 
veig molt greu (ja que agafa la d'/etc). El que em preocupa és on diu 
que divx4opts no és una opció de MenCoder. Algú sap com solucionar-ho.

Ens veiem.Més informació sobre la llista de correu gilug