[gilug.org] Iniciar CVS amb xinetd.d

Xevi tomcatbsd yahoo es
2004-11-22 10:18:11 UTC


Bones,

Estic intentant muntar un servidor CVS en el qual la gent s'hi pugui 
connectar remotament utilitzant pserver amb SSH.

Tinc el servei definit a /etc/xinet.d/cvs amb:

[ xinetd.d]# cat /etc/xinetd.d/cvs
# CVS configuration for xinetd don't forget to specify your CVSROOT in
# /etc/cvs/cvs.conf.

service cvspserver
{
    disable       = no
    socket_type     = stream
    protocol      = tcp
    wait        = no
    user        = cvs
    server       = /usr/sbin/cvspserver
}

Al sistema no tinc cap procés (executant-se) anomentar cvspserver. Algú 
sap con iniciar els serveis del tipus xinetd.d? algú veu el que falla?

Ens veiem,

Xevi.
Més informació sobre la llista de correu gilug