[gilug.org] XOSI - Xarxa d'Observació de la Societat de la Informació - http://xosi.net

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-07 14:09:47 UTC


Hola Marc,

En/na Marc Tarrés Deulofeu ha escrit:

>> Després d'un temps la cosa ha anat madurant i ja ha començat a 
>> funcionar el primer projecte: el Qui és Qui de la Societat de la 
>> Informació a Catalunya (http://wiki.xosi.net)
>> El wiki està obert a tothom que hi vulgui aportar i editar entrades i 
>> us animo a que hi col·laboreu i ho feu saber a aquells que puguin 
>> estar interessats.
>> A continació enganxo els principis de la XOSI:
>> http://xosi.net/node/view/1
>>
> 
> Amb tota aquesta nova informació, i pel què hi he pogut llegir (el fet 
> d'apuntar-s'hi no obliga a res, és una filosofia tipus /fes i deixa 
> fer/), crec que perfectament el GiLUG podria apuntar-s'hi, si més no com 
> a node de suport. Si algú s'anima a col·laborar-hi activament (a part de 
> tu, és clar :P), llavors ja podríem passar a ser un node col·laborador 
> del projecte existent (/QuiÉsQui/) o bé proposar-ne algun de nou.
> 

Gràcies Marc pel recolzament a la proposta!
Bàsicament ser un node de suport pot considerar-se com una mostra 
pública de suport als principis de la XOSI com també la voluntat de 
participar-hi.
Poden tant ser-ho individuals com grups/empreses. P.ex, jo ho sóc a 
nivell individual però també ho és un grup on hi participo.
Ara els nodes de suport es troben aquí llistats:
http://xosi.net/node/view/9
Ara es mirarà també d'integrar al wiki aquesta llista:
http://xosi.net/node/view/37

La col·laboració és oberta a tothom. Encara que no s'estigui inscrit com 
a node de suport, es pot lliurement aportar informació al wiki del Qui 
és Qui, com també participar en aquelles discussions o grups de treball 
que sorgeixin.


> Què opineu? Esperem que una part significativa dels socis hi doni el 
> vistiplau? Esperem un temps prudencial i apliquem el /silenci afirmatiu/?
> 

A veure què en penseu :-)

> Tot això em recorda la idea ja plantejada d'establir algun sistema de 
> votació (en principi, només restringit als socis) per decidir qüestions 
> com aquestes. Se'n va parlar el dia de la redacció dels estatuts, però 
> de manera no-oficial, ja que no apareix a l'acta. Com està aquest tema?
> 
> 

Això seria ideal. Idees que se m'han passat pel cap:
* Un mòdul de drupal modificat del de l'enquesta que pogués treballar 
amb criptografia de clau pública per poder assegurar així que no vota 
qui no és.
* Algun sistema de mail que anotés a partir del format d'un text i la 
signatura de qui ho ha enviat, el vot.

Amb aquests dos sistemes també s'hauria de garantir la privadesa del vot 
al mateix temps que fer-ho de forma automàtica.

Per altra banda, segur que hi ha programari sobre aquestes coses... Algú 
coneix alguna aplicació i si podríem utilitzar-la?

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040507/57934daa/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug