[gilug.org] Re: [Gilugsite-webdev] Proposta: que el GiLUG aculli la traducció del Drupal en català

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-02 21:10:26 UTC


Hola,

N'Eduard molt assenyadament ha senyalat els punts que es citen més avall.
Potser si ho trobeu més adequat, podem portar aquesta discussió a la 
llista de Desenvolupament.
Aquells que sigueu també d'altres comunitats que utilitzin Drupal, mireu 
si també podeu fer-ho saber.

Salut!

En/na Eduard Carreras i Nadal ha escrit:
> On dg, 2004-05-02 at 19:47, Toni Hermoso wrote:
> 
>>Hola,
>>
>>he pensat que, de la mateixa manera que des de Badopi han tingut la bona 
>>iniciativa de fer una pàgina de la traducció del Drupal a l'espanyol 
>>http://drupal.badopi.org/ , des del GiLUG podríem també fer un projecte 
>>de traducció del Drupal en català.
> 
> 
> Si, el que passa que crec que ja hi ha traduccions fetes al català per
> part de puntbarra i badopi, la cosa estaria en parlar amb aquestes
> comunitats i crear un projecte junts :) també hi ha més comunitats que
> utilitzen drupal en català (gplurv.org), i segur que molts més que no
> coneixem, per això si es vol portar a terme ens hauriem de posar en
> contacte amb aquesta gent i intentar-ho fer tots junts.
> 
> [...]
> 
>>Per a això crec que podria ser necessari una pàgina web i si es vol 
>>també una llista de correu.
> 
> 
> Si, una llista de correu per debatir crec que és el millor i una plana
> web per anunciar el que es va fent.
> 
> 
>>Si es trobés necessari o oportú, des de Softcatalà podria mirar 
>>d'aportar allò que fos convenient.
>>
>>Salut!
> 
> 
> P.D. Poster seria millor portar aquest tema de la llista general del
> gilug a la webdev. Perquè té més a veure amb el desenvolupament que no
> pas amb qualsevol tema de LUG, fas un reply de la meva contesta? o dius
> a la gent interessada en debatir aquest tema que es subscrigui a aquesta
> llista?
> 
> Salut!!
> 


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040502/48a4ee2b/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug