[gilug.org] Proposta: que el GiLUG aculli la traducció del Drupal en català

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-02 17:47:08 UTC


Hola,

he pensat que, de la mateixa manera que des de Badopi han tingut la bona 
iniciativa de fer una pàgina de la traducció del Drupal a l'espanyol 
http://drupal.badopi.org/ , des del GiLUG podríem també fer un projecte 
de traducció del Drupal en català.
Atès que és l'eina que utilitzem per al nostre lloc web, segur que podem 
aportar-hi força cosa, i a més, molta de la gent del GiLUG també crec 
que utilitza el Drupal de forma personal.
Ara també tenim l'avantatge que el Drupal pot traduir-se amb els fitxers 
po, com la majoria d'aplicacions.
Per a això crec que podria ser necessari una pàgina web i si es vol 
també una llista de correu.
Si es trobés necessari o oportú, des de Softcatalà podria mirar 
d'aportar allò que fos convenient.

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040502/8ba8cdf4/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug