[gilug.org] El video de l'Stallman al 33

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-02 16:23:04 UTC


Hola Marc,

En/na Marc Tarrés Deulofeu ha escrit:

> Dic això perquè acabo de buscar-ho, i no he trobat cap Stallman_k33.avi, 
> només he trobat aquest (que ocupa 365.7MB):
> 
> ed2k://|file|Stallman-EntrevistaLanitaldia.avi|383451136|09380A58B7D7589F081EDDC663F2AE31|/ 
> 
> 
> Podries enviar-nos l'e-link, sisplau? (o encara que només sigui el Hash, 
> per saber quin fitxer és).
> 
> Merci novament i siau!
> 
el video que cites ve d'aquest servidor: 
http://www.eupm.upc.es/~ramon/final_stallman.avi
(gràcies a en Ramon)

Per aquells que tinguin connexions lentes, miraré si avui-demà puc 
passar un elink d'aquest video després que l'hagi reduït la mida.

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040502/9fcbc5d6/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug