[gilug.org] El video de l'Stallman al 33

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-05-02 10:39:54 UTC


Hola!

Agustin Piris wrote:
 > Ja he possat el video de l'Stallman al K33 a l'aMule, l'arxiu es diu
 > Stallman_k33.avi , ja esta possat amb mode de llançament.

Doncs merci! Suposo que ja has pogut reduïr-lo un xic, no? O has penjat 
la versió de 800MB?

Dic això perquè acabo de buscar-ho, i no he trobat cap Stallman_k33.avi, 
només he trobat aquest (que ocupa 365.7MB):

ed2k://|file|Stallman-EntrevistaLanitaldia.avi|383451136|09380A58B7D7589F081EDDC663F2AE31|/

Podries enviar-nos l'e-link, sisplau? (o encara que només sigui el Hash, 
per saber quin fitxer és).

Merci novament i siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040502/9d19dbf1/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug