[gilug.org] XOSI - Xarxa d'Observació de la Societat de la Informació - http://xosi.net

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-02 19:34:56 UTC


Hola,

fa un temps vaig parlar-vos sobre la XOSI i a l'acta fundacional del 
GiLUG crec que es va demanar més informació per discutir si adherir-s'hi 
a nivell de GiLUG.

Després d'un temps la cosa ha anat madurant i ja ha començat a funcionar 
el primer projecte: el Qui és Qui de la Societat de la Informació a 
Catalunya (http://wiki.xosi.net)
El wiki està obert a tothom que hi vulgui aportar i editar entrades i us 
animo a que hi col·laboreu i ho feu saber a aquells que puguin estar 
interessats.

A continació enganxo els principis de la XOSI:
http://xosi.net/node/view/1

QUÈ

La XOSI és un esforç col·laboratiu de seguiment, anàlisi i prospecció de 
la Societat de la Informació començant per Catalunya. El seu objectiu 
primordial és identificar qui és qui i qui fa què en els sectors 
relacionats amb la SI.

La XOSI és una estructura descentralitzada de nodes i grups de treball 
que no manté ni busca una personalitat jurídica. La Xarxa és 
autoregulada i les seves activitats comprenen la informació, el debat, 
l'intercanvi i la cerca de línies de coordinació i consens. La Xarxa no 
té portaveus ni interlocutors oficials, els nodes i grups de treball 
poden parlar per sí mateixos però no en nom o representació de la XOSI.
PER QUÈ

Per a contribuir a que la informació en la denominada Societat de la 
Informació sigui transparent i arribi als actors socials i al conjunt de 
la ciutadania.

Per a contribuir a que la definició de Societat de la Informació i les 
passes per arribar a ella siguin debatuts i acordats de forma oberta i 
participativa a tots els nivells, com correspon a una societat democràtica.

Per a trobar-nos, conéixer-nos, aprendre, debatre i veure si arribem a 
consensos, propostes i una agenda pròpia.

Per a entendre el passat i procurar no repetir errors en el present i el 
futur.
ON

El medi natural de la XOSI és Internet, tot i que els nodes i grups de 
treball es donen llicència per a trobar-se en altres entorns o extendre 
els fruits del seu treball a altres canals de comunicació. A Internet la 
passarel·la per a accedir a la XOSI es troba a xosi.net. Fora d'Internet 
la Xarxa es troba on es trobin dos o més nodes.
QUI

La XOSI la formen els nodes i grups de treball que col·laboren en la 
consecució dels seus objectius.

Els nodes son persones i col·lectius (informals, entitat públiques, 
empreses, etc) que recolzen la XOSI. Per a ser un node de suport només 
cal manifestar la voluntat de ser-ho. Per a ser un node col·laborador 
només cal formar part d'un grup de treball. Les portes són obertes i no 
cal invitació per a entrar.

Els grups de treball estan integrats per nodes i es formen en base a uns 
objectius. La XOSI promou els grups de treball d'observació, a qui 
ofereix suport de forma preferencial. També pot acollir altres grups de 
treball que promoguin algun dels principis i objectius de la XOSI, 
aprofitant el seu caràcter de punt de trobada de nodes.

A més hi ha l'equip administrador, que forma part del grup de 
desenvolupament de xosi.net. Les infraestructures digitals són 
administrades col·laborativament per aquest equip, format per persones 
que gaudeixen de la confiança de la Xarxa.
QUAN

Quan vulguis, quan volguem, fins que s'acabi.
COM

  1. El primer objectiu és començar a donar forma al Qui és Qui. 
Qualsevol col·laboració és ben rebuda.
  2. Si t'agrada la XOSI, converteix-te en un node de suport.
  3. Si trobes grups de treball interessants, participa-hi i 
converteix-te en un node col·laborador.
  4. Si tens una proposta de grup de treball, fes-la.
  5. Si se t'acudeixen altres maneres de col·laborar, endavant.

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040502/96340518/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug