[gilug.org] Trobada 2 Abril 2004: ordre del dia

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-03-29 20:19:03 UTC


Hola,

> A la llista s'ha planificat una trobada a la màquia
> (http://gilugsite.sourceforge.net/imatge/planulmaquia.jpg) per dissabte
> 2 d'Abril.

Primer he de lamentar que no podré ésser-hi aquest dissabte a aquesta 
important reunió, de totes maneres voldria donar el meu punt de vista 
sobre alguns dels temes.

> 1.- Estatus de GiLUG, constituir-nos legalment com a associació.

Es prendrà algun model d'estatut, del Caliu o del Bulma, p.ex no? 
Caldria incloure alguna peculiaritat?

> 2.- GiLUG com a Node XOSI (consultar mail de la llista al dia 27/03/2004)

Referent a la pregunta anterior de n'Oriol, podem mostrar el nostre 
suport simplement escrivint aquí (http://puntbarra.com/node/view/1962) 
la nostra proposta com a node. Si hi ha consens, es pot esperar a la 
reunió si es vol, simplement qualsevol de nosaltres pot escriure-ho.
Mentre el projecte va madurant amb el temps, és important pensar en 
idees com el GiLUG pot participar en aquesta xarxa.
P.ex: intentant conèixer o fer estadístiques d'alguns aspectes de la 
societat de la informació a les nostres comarques (coneixement 
informàtic, empreses, internautes, quants linuxeros :-P ), seguir com 
les administracions o empreses adopten el programari lliure en el nostre 
territori i cercar motius de la situació actual i possibles millores que 
podríem oferir dintre la nostra posició d'usuaris de programari lliure.

> 3.- GiLUG ha de formar part de FLUG

Personalment també trobo molt interessant la participació del GiLUG en 
un ens col·laboratiu LUG d'aquest tipus. Per altra banda, crec que més 
important que adherir-se per sí mateix, el que estaria bé és pensar en 
com ens agradaria adherir-nos. Així doncs hem de veure quins punts dels 
proposats podem estar d'acord, quins no i quins altres punts podríem 
aportar. Ara és un bon moment perquè la iniciativa està naixent.
En aquest sentit, crec que seria interessant un debat obert i 
constructiu i no només reduir-ho a un referèndum o una adhesió de sí o no.

> 4.- Campanya de difusió de linux.

:-) Quan tinguem els estatuts ja tindrem 'peles' per tirar endavant els 
CDs no? Caldria alguna altra mesura de difusió apart de distribuir els 
CDs? Tríptics? Premsa? Radio?

> 5.- Modificacions a la WEB: migració al nou Drupal ?¿?¿

Això estaria bé :-P
Apart del que tenim fins ara (web, llista, etc.), caldria alguna cosa 
més? I on poder tenir-ho?
No sé, molta de la informació com pot ser les activitats de difusió de 
Linux estaria bé que es creessin en algun wiki o bé utilitzéssim més el 
llibre col·laboratiu que ja ofereix el Drupal.


Això és tot.
Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC
    
  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040329/8a13d08f/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug