[gilug.org] GNOME 2.6 a sarge

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-18 17:27:00 UTC


On dv, 2004-06-18 at 13:50, Eduard Carreras i Nadal wrote:
> Hola llista!
> 
> Envio un mail enunciant que GNOME 2.6 ja està disponible a debian sarge.

Bueno, com he llegit la cosa no és tant bona com sembla, crec que no era
la idea que tot el GNOME 2.6 entrés a sarge
> 
> I de pas per si algú ja ha fet l'upgrade, si l'hi ha passat que no pot
> veure les icones de les carpetes, ni l'icona segons el tipus de fitxer
> que és :S i que alguns tipus de fitxers han quedat associats a altres
> aplicacions...

Per solucionar això m'han donat un enllaç a
http://oskuro.net/~jordi/blog/freesoftware/gnome-mayhem-2004-06-18-00-33

on s'explica què ha passat i com solucionar-ho.

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040618/f1e77c42/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug