[gilug.org] S'editen 60.000 CD-ROM de CATix, un sistema basat en Knoppix Linux en català

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-18 10:53:33 UTC


Versió de linux en català!!!! 
On dv, 2004-06-18 at 12:54, Jordi Mas wrote:
> Hola,
> 
> Dimarts es sabrà el mitjà i el dia que surt el CD-ROM. Però si han editat 
> només 60.000 ja podeu imaginar quin mitjà és. Es repartirà durant aquest mes.
> 
> Salut,
> 
> Notícia: http://www.softcatala.org/noticies/18062004119.htm
> 
> La plataforma CATix, el primer paquet informàtic complet que inclou sistema
> operatiu i programari lliure, totalment gratuït i en català.
> 
> CATix és el nou nom de Biadix la distribució de Knoppix desenvolupada per
> Antoni Mirabete i Eugeni Alonso, dos professors del SIT de l'Institut
> d'Educació Secundària Miquel Biada.
> 
> La Regidoria de la Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona i el
> TecnoCampus de Mataró han editat 60.000 CD-ROM d'una nova i completa
> plataforma Linux, que disposa d'un total de 1.200 aplicacions o programes
> informàtics d'ús lliure, apte per a ciutadans i empreses. Els CD-ROM es
> distribuiran durant els propers dies amb un mitjà de premsa escrita.
> 
> CATix no necessita instal·lació, es pot iniciar des de qualsevol lector de
> CD-ROM d'un ordinador i permet adaptar la seva programació al perfil i a les
> necessitats de cada persona, entitat o grup.
> 
> La diversitat d'aplicacions de que disposen els 1.200 programes que inclou
> la CATix fa que n'hi hagi per a tots els gustos. Des dels paquets ofimàtics
> OpenOffice 1.1.1 i Koffice 1.3., navegadors com el Mozilla 1.6 o el
> Konqueror 3.2.2., programes per mirar la televisió, escoltar música o
> dissenyar pàgines web a d'altres que permeten fer animacions i retocs
> fotogràfics. D'entre tots ells, en destaquen els següents:
> 
> - Kernel 2.6.5.
> - Els navegadors Mozilla 1.6 i Konqueror 3.2.2.
> - El programa de missatgeria instantània, Kopete.
> - Els paquets ofimàtics OpenOffice 1.1.1 i Koffice 1.3.
> - El Kdetv 0.8 útil per mirar la televisió i l'XMMS idoni per escoltar
> música.
> - Quanta Plus 3.2.2 per al disseny de pàgines web; Kino per produir en
> vídeo
> i el Blender 2.3.2 per portar a terme animacions en 3D.
> - El Xine creat per visionar pel·lícules i l'Kstars per observar els
> estels.
> - El KDE 3.2.2 per a treballs gràfics i el Gimp 2.0 per fer retocs
> fotogràfics.
> - Kdevelope 3.0.2 com a entorn de programació integrat.
> - Kalzium, taula periòdica.
> - El Kontact 3.2.2 que disposa, entre altres prestacions, de KMail
> (per a
> correu), KOrganizer (per a calendari), KAddresbook (agenda), KNotes,
> KNode (notícies), KPilot (sincronització d'agendes electròniques),
> Kalarm.
> - L'Evolution 1.4.2 és una altra versió amb funcions similars al
> Kontact.
> - Ktouch, el programa específic per aprendre a teclejar.
> 
> Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria de
> Ciutat del Coneixement al correu-e  o al telèfon
> 93.402.79.86.

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040618/2bb6b26d/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list