[gilug.org] definiciones de SW (una mica d'humor)

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-14 21:04:21 UTC


Aprofito aquest e-mail per dir que si encara tinc temps per anar a
firmar, hi aniré dijous, que és quan acabo examens ...(fins ara no hi he
pogut anar)
Marc
qUIEN mE sACO lA tECLA cAPSLOCK/ -- Www.frases.com. 
-------------- part següent --------------
An embedded message was scrubbed...
From: feistel =?ISO-8859-1?Q?=28Andr=E9s?= "L. Sclippa)"
	<>
Subject: [hispaforobsd] [Fwd: FW: definiciones de SW]
Date: 14 Jun 2004 17:31:26 -0300
Size: 6303
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040614/eb78342f/attachment.mht>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040614/eb78342f/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list