[gilug.org] Firmes

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-04-24 12:07:36 UTC


Bones,

avui a la tarda/vespre hi haurà algu per la Màquia? o algu per firmar?
:P jo portaré els papers que haig d'emplenar, que nosé ben bé la
direcció de la Màquia.

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040424/8873ef14/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug