[gilug.org] [Kernel Panic] Carta al CCRTV per demanar freqüència de ràdio i TV per als moviments socials

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-04-12 21:14:42 UTC


En això no s'hi hauria d'inscriure el gilug ???
On dl, 2004-04-05 at 03:22, Assemblea per la Comunicacio Social wrote:
> Hola.
> Com ja sabreu hi ha una campanya dels moviments socials per aconseguir
> una ràdio i una televisió des dels moviments socials
> (www.okupemlesones.org). La iniciativa és endegada per l'Assemblea per
> la Comunicació Social (ACS), que ja està formada per més de 80
> col·lectius.
> Ara que el tripartit a Catalunya i el govern socialista des de
> Madrid volen ordenar el panorama mediàtic, hem d'exigir que hi hagi
> canals de comunicació per a la societat civil (a altres països com
> Holanda, Alemanya, Venezuela, etc... ja es contempla el tercer sector
> audiovisual, ni públic, ni privat). 
> Per això us enviem, en un adjunt, el model de carta que volem enviar
> al Consell Català de Ràdio i Televisió (CCRTV). Si el signeu, ens
> l'heu de fer arribar a l'Infoespai (Plaça del Sol 19-21, Barcelona)
> perquè la idea és portar en mà totes les cartes juntes al CCRTV.
> Vinga, ara és el moment de mobilitzar-se!
>  
> Comissió de difusió de l'ACS
> 
> www.okupemlesones.org
>  
>  
>  
>  
> Col·lectius que formen l'Assemblea per la Comunicació Social:
> 
> ACAPS - Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí
> Acció Escolta de Catalunya
> ALA, Associació Lliure Antiprohibicionista
> Alternativa Solidària PLENTY (cooperació i desenvolupament)
> Alternativa Verda – ONG
> Antropo Mundi
> Asociación Amigos de Uruguay
> Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua
> Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres - ESF
> Associació Cultural de Montserrat
> Associació Internacional de Voluntariat
> Attac-Catalunya
> Aulamedia
> Batzac 
> Bdebarna
> Boicot Preventiu
> Bona Voluntat en Acció
> Camí Solidari
> Casa de Nicaragua de Terrassa
> Centre Cruïlla
> Centre de Recerca i informació en consum (CRIC)
> Col.lectiu Bolivarià Cayapa de suport al poble de Venezuela
> Col.lectiu de Solidaritat amb Rebelió Zapatista
> Col.lectiu Maloka colombia
> Col·lectiu per la resistència i la transformació social a Terrassa
> (CRITS)
> Comissió Abat Escarré
> Comité de solidaritat amb Colòmbia
> Comunicacció
> Conservas (acciones teatrales)
> Cooperativa de consum de productes biològics Candela
> Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans
> Dones per Dones
> Ecologistes en Acció de Catalunya
> Ecuador Llactacaru
> El Lokal (Associació cultural d'El Raval)
> El Pimiento Verde
> El Viejo Topo
> Endavant - Cerdanyola
> Entrepobles
> Espiral
> FAV Barcelona
> Fora de Quadre
> Front d'Alliberament Gai de Catalunya
> Grup de científics i tècnics per un futur no nuclear
> Hispanosida
> Infoespai
> Intersindical Alternativa de Catalunya
> Intiam Ruai (energies renovables)
> Joves per la Igualtat i la Solidaritat
> Justícia i Pau
> Kasa de la Muntanya (associació d'amics del reciclatge)
> La Burxa
> La Chichigua (solidaritat internacional)
> Las Agencias
> Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors
> Motivats
> Moviment Ciutadà Barri de Ciutat Vella
> Observatori del Deute en la Globalització
> Observatori sobre la Cobertura de Conflictes de la UAB
> Pangea
> Parrac - Aires (Assoc. Intersectorial de Recuperadors i empreses
> Socials)
> Plataforma antiglobalització “un altre món és possible” de Sant Martí
> Plataforma en defensa de l'ebre
> RAI - Recursos d'Animació Intercultural
> Revista Diguem NO
> Revista Illacrua
> Revista ONGC
> Rubí Solidari
> Secció sindical CGT a TV3
> Servei Civil Internacional - Catalunya
> Sindicat de Periodistes de Catalunya
> Sodepau
> SOS Monuments
> Succedani
> Teleduca
> Tercera edat pel tercer món
> Tortuga Roja
> Un altre món és possible-Terrassa
> Una altra democràcia és possible
> Ustec-Stes
> Virus Editorial
> Xarxa de Santa Coloma
> Xarxa d'Enllaç amb Palestina
> Xarxa d'intercanvis de Coneixements de Nou Barris
> 
> 
> 
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> kernelpanic mailing list
> 
> https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/kernelpanic
-- 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040412/bedf0df3/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug