[gilug.org] Acceleració gràfica 3D Radeon 7000

Toni Hermoso Pulido toniher arrakis es
2004-04-14 11:01:33 UTC


Hola,

algú té experiència amb aquesta targeta i ha pogut aconseguir 
acceleració 3D?
Jo no me'n surto :'(
La màquina té un Mandrake Linux 9.2 i XFree 4.3
He provat els drivers que es donen a Mandrake per a ATI, però no sembla 
que puguin donar aquesta capacitat. A diferència de NVIDIA que és el que 
tinc experiència, no hi ha dos drivers nv i nvidia sinó que em fa 
l'efecte que es substitueix un per l'altre no?

Adjunto el fitxer de configuració.
Alguna suggerència?

Mercès!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: XF86Config-4
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040414/aa387cad/attachment.ksh>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040414/aa387cad/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug