[gilug.org] Sistema de vot electrònic a gilug.

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-04-02 12:18:42 UTC


On dv, 2004-04-02 at 10:01, Gaspar Segués wrote:
[...]
> 
> A vegades m'ha semblat (és una percepció personal per tant sotmesa a
> errors) que quan he fet una proposta a la llista, no queda gaire clar si
> s'ha aprovat o no realment.

Sí, això també em passa a mí.
> 
> Estaria bé que les propostes sortíssin a la web després d'un debat i la
> gent les votés. Durant la votació no es podria veure el resultat de les
> votacions per a no influir-hi. Passat un temps automàticament es
> tancarien i es donaria el resultat. Així quedaria clar i sense dubtes el
> resultat.

Crec que és una bona idea, si algú més hi està interessat podem fer un
mòdul pel drupal per decissions, el que veig més dificil és el sistema
de és implementar algu amb php perquè funcioni amb signatures digitals,
sistema clau pub/prib.. L'altre problema és la quantitat de gent que
estaria interessada en desenvolupar algu així :/  Normalment les idees
sempre i són però després falta algí que les acabi portant a terme. Però
si l'idea em sembla molt bé.

> Crec que hauriem de ser els pioners i fomentar sistemes semblants. Avui
> dir crec el sistema representatiu es caduc i més amb la tecnologia que
> tenim a les nostres mans. 

Doncs si es fa així amb un "mòdul" pel Drupal moltes altres comunitats
que utilitzin aquest CMS ho podrien utilitzar, sinó també es pot fer una
cosa més genèrica...
> 

Vinga ens veiem demà.
Salut!

--
Eduard Carreras i Nadal - <eduard:redlabel.org> - Afr0_Style
Més informació sobre la llista de correu gilug