[gilug.org] Sistema de vot electrònic a gilug.

Gaspar Segués g k udg es
2004-04-02 08:01:43 UTC


Em sembla bé que fem estatuts. Sense ells no tenim representació legal.
En una de les primeres reunions es va aprovar que no es fessin estatuts
ja que semblava molta burocràcia. El problema es que si volem tractar
amb l'administració ens calen aquests estatus.

Per mantenir el tema de la "horitzontalitat" del gilug, crec que hauriem
de millorar el sistema de presa de decisions. Està molt bé la llista com
a lloc de debat però a la hora de decidir hauriem de crear un sistema de
votació. Aquest es podria basar en firmes digitals que s'entregarien en
el moment que la gent ompli la fulla de soci. 

A vegades m'ha semblat (és una percepció personal per tant sotmesa a
errors) que quan he fet una proposta a la llista, no queda gaire clar si
s'ha aprovat o no realment.

Estaria bé que les propostes sortíssin a la web després d'un debat i la
gent les votés. Durant la votació no es podria veure el resultat de les
votacions per a no influir-hi. Passat un temps automàticament es
tancarien i es donaria el resultat. Així quedaria clar i sense dubtes el
resultat.

Crec que hauriem de ser els pioners i fomentar sistemes semblants. Avui
dir crec el sistema representatiu es caduc i més amb la tecnologia que
tenim a les nostres mans. Algú parlava de que això és "post-democràcia"
però em penso que això seria "democràcia" i el que tenim ara és una
"democràcia representativa o pre-democràcia" (perdoneu l'incís polític
off-topic). 

Opinions i comentaris?
Més informació sobre la llista de correu gilug