[gilug] Renovacio del nom de domini gilug.org

Narcis Garcia narcisgarcia gilug org
2021-04-21 08:15:43 UTC


Hola,

Faig recordatori de què jo cobreixo què tinguem l'allotjament de
recursos i funcionin (diferents webs i llista), i que el 2020 hi va
haver una aportació d'algú de la llista per pagar 1 anualitat del nom
gilug.org a internet, amb l'actual registrador gandi.net*

En dues setmanes caduca l'anualitat del registre de nom de domini
gilug.org , que la cobren a 19 euros.
Novament demano que hi hagi contribucions econòmiques per cobrir-ho i
seguir tenint els recursos a la xarxa com ha estat des del 2002.

(*) Gandi SAS és una empresa francesa que sempre ha demostrat el seu
compromís amb el programari lliure i és partidària de les bones
pràctiques a la xarxa i per totes les parts implicades.

Narcis Garcia
Més informació sobre la llista de correu gilug