[gilug] Re: impresra usb sota arm

Narcis Garcia informatica actiu net
2020-09-24 12:36:54 UTC


Jo entenc que si amb «lsusb» et surt el mateix tant al PC com al
RaspberryPi, significa que tot allò que té a veure amb la comunicació
via USB va igual.
Que no has d'adaptar res a udev.

Quin controlador fas servir per a la impressora al PC i al RaspberryPi?
És a dir, el controlador que té seleccionat el servei d'impressió CUPS.El 24/9/20 a les 14:20, Eduard ha escrit:
> Tinc dos sistemes un amb arch x64_86 portatil i un arch ARM (rpi4)
> en un la impresora usb dymo labewriter 450 cups la reconeix i la fa anar
> en canvi a la  raspberry pi no troba cap impresora usb.
> he seguit els passos de
> https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Troubleshooting sense cap mena
> de encert de moment, i m'he decidit a escriure-us.
> si faig lsusb als dos ordinadors em trobo aixo
> x64_86
> lsusb
> ...
> Bus 002 Device 006: ID 0922:0020 Dymo-CoStar Corp. LabelWriter 450
> ...
> si ho faig al arm aixo
> ...
> Bus 001 Device 007: ID 0922:0020 Dymo-CoStar Corp. LabelWriter 450
> ...
> si miro els permisos de cada un tinc aixo
> x64_86                                              
>> # ls -l /dev/bus/usb/002/006                                          
>                            
> crw-rw-r-- 1 root lp 189, 133 24 set. 13:35 /dev/bus/usb/002/006
> arm                 
>> # ls -l /dev/bus/usb/001/007                                          
>                            
> crw-rw-r-- 1 root lp 189, 6 Sep 24 11:14 /dev/bus/usb/001/007
> i llavors a arm he fet aixo
> cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
> SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0922", ATTRS{idProduct}=="0020",
> GROUP:="lp", MODE:="0664"
> he canviat l'original que surt al wiki
> SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="<VENDOR>",
> ATTRS{idProduct}=="<PRINTERID>", GROUP:="lp", MODE:="0664"
> mirantels atributs amb aquesta comanda que he tret d'aqui
> https://wiki.archlinux.org/index.php/Udev#List_the_attributes_of_a_device
> la comanda 'es aquesta
>> # udevadm info --attribute-walk --name=/dev/bus/usb/001/007          
>                              
> 
> Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
> walks up the chain of parent devices. It prints for every device
> found, all possible attributes in the udev rules key format.
> A rule to match, can be composed by the attributes of the device
> and the attributes from one single parent device.
> 
>   looking at device
> '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4':
>     KERNEL=="1-1.4"
>     SUBSYSTEM=="usb"
>     DRIVER=="usb"
>     ATTR{authorized}=="1"
>     ATTR{avoid_reset_quirk}=="0"
>     ATTR{bConfigurationValue}=="1"
>     ATTR{bDeviceClass}=="00"
>     ATTR{bDeviceProtocol}=="00"
>     ATTR{bDeviceSubClass}=="00"
>     ATTR{bMaxPacketSize0}=="64"
>     ATTR{bMaxPower}=="4mA"
>     ATTR{bNumConfigurations}=="1"
>     ATTR{bNumInterfaces}==" 1"
>     ATTR{bcdDevice}=="0100"
>     ATTR{bmAttributes}=="c0"
>     ATTR{busnum}=="1"
>     ATTR{configuration}==""
>     ATTR{devnum}=="7"
>     ATTR{devpath}=="1.4"
>     ATTR{devspec}=="(null)"
>     ATTR{idProduct}=="0020"
>     ATTR{idVendor}=="0922"
>     ATTR{ltm_capable}=="no"
>     ATTR{manufacturer}=="DYMO"
>     ATTR{maxchild}=="0"
>     ATTR{power/active_duration}=="2913340"
>     ATTR{power/autosuspend}=="2"
>     ATTR{power/autosuspend_delay_ms}=="2000"
>     ATTR{power/connected_duration}=="2913340"
>     ATTR{power/control}=="on"
>     ATTR{power/level}=="on"
>     ATTR{power/persist}=="1"
>     ATTR{power/runtime_active_time}=="2913114"
>     ATTR{power/runtime_status}=="active"
>     ATTR{power/runtime_suspended_time}=="0"
>     ATTR{product}=="DYMO LabelWriter 450"
>     ATTR{quirks}=="0x0"
>     ATTR{removable}=="unknown"
>     ATTR{rx_lanes}=="1"
>     ATTR{serial}=="19120604380561"
>     ATTR{speed}=="12"
>     ATTR{tx_lanes}=="1"
>     ATTR{urbnum}=="40"
>     ATTR{version}==" 2.00"
> 
>   looking at parent device....
> 
> despres he executat
> 
>> # udevadm control --reload-rules
> i fins i tot
>> # mkinitcpio -P       
> he reiniciat varies vegades sense cap efecte...
> 
> alguna idea?                                                           
>               
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)llista.gilug.org
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris
> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/
> 
Més informació sobre la llista de correu gilug