[gilug] impresra usb sota arm

Eduard festuc gmail com
2020-09-24 12:20:12 UTC


Tinc dos sistemes un amb arch x64_86 portatil i un arch ARM (rpi4)
en un la impresora usb dymo labewriter 450 cups la reconeix i la fa anar
en canvi a la raspberry pi no troba cap impresora usb.
he seguit els passos de
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Troubleshooting sense cap mena de
encert de moment, i m'he decidit a escriure-us.
si faig lsusb als dos ordinadors em trobo aixo
x64_86
lsusb
...
Bus 002 Device 006: ID 0922:0020 Dymo-CoStar Corp. LabelWriter 450
...
si ho faig al arm aixo
...
Bus 001 Device 007: ID 0922:0020 Dymo-CoStar Corp. LabelWriter 450
...
si miro els permisos de cada un tinc aixo
x64_86
> # ls -l /dev/bus/usb/002/006

crw-rw-r-- 1 root lp 189, 133 24 set. 13:35 /dev/bus/usb/002/006
arm
> # ls -l /dev/bus/usb/001/007

crw-rw-r-- 1 root lp 189, 6 Sep 24 11:14 /dev/bus/usb/001/007
i llavors a arm he fet aixo
cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0922", ATTRS{idProduct}=="0020",
GROUP:="lp", MODE:="0664"
he canviat l'original que surt al wiki
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="<VENDOR>",
ATTRS{idProduct}=="<PRINTERID>", GROUP:="lp", MODE:="0664"
mirantels atributs amb aquesta comanda que he tret d'aqui
https://wiki.archlinux.org/index.php/Udev#List_the_attributes_of_a_device
la comanda 'es aquesta
> # udevadm info --attribute-walk --name=/dev/bus/usb/001/007


Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.

 looking at device
'/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4':
  KERNEL=="1-1.4"
  SUBSYSTEM=="usb"
  DRIVER=="usb"
  ATTR{authorized}=="1"
  ATTR{avoid_reset_quirk}=="0"
  ATTR{bConfigurationValue}=="1"
  ATTR{bDeviceClass}=="00"
  ATTR{bDeviceProtocol}=="00"
  ATTR{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTR{bMaxPacketSize0}=="64"
  ATTR{bMaxPower}=="4mA"
  ATTR{bNumConfigurations}=="1"
  ATTR{bNumInterfaces}==" 1"
  ATTR{bcdDevice}=="0100"
  ATTR{bmAttributes}=="c0"
  ATTR{busnum}=="1"
  ATTR{configuration}==""
  ATTR{devnum}=="7"
  ATTR{devpath}=="1.4"
  ATTR{devspec}=="(null)"
  ATTR{idProduct}=="0020"
  ATTR{idVendor}=="0922"
  ATTR{ltm_capable}=="no"
  ATTR{manufacturer}=="DYMO"
  ATTR{maxchild}=="0"
  ATTR{power/active_duration}=="2913340"
  ATTR{power/autosuspend}=="2"
  ATTR{power/autosuspend_delay_ms}=="2000"
  ATTR{power/connected_duration}=="2913340"
  ATTR{power/control}=="on"
  ATTR{power/level}=="on"
  ATTR{power/persist}=="1"
  ATTR{power/runtime_active_time}=="2913114"
  ATTR{power/runtime_status}=="active"
  ATTR{power/runtime_suspended_time}=="0"
  ATTR{product}=="DYMO LabelWriter 450"
  ATTR{quirks}=="0x0"
  ATTR{removable}=="unknown"
  ATTR{rx_lanes}=="1"
  ATTR{serial}=="19120604380561"
  ATTR{speed}=="12"
  ATTR{tx_lanes}=="1"
  ATTR{urbnum}=="40"
  ATTR{version}==" 2.00"

 looking at parent device....

despres he executat

> # udevadm control --reload-rules
i fins i tot
> # mkinitcpio -P
he reiniciat varies vegades sense cap efecte...

alguna idea?
-------------- part seg├╝ent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20200924/f3fe0f84/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu gilug