[gilug] 512 telefons i tauletes compatibles

Automat GiLUG www~noreply gilug org
2019-01-08 03:20:47 UTC


El recull de d'aparells amb Android més compatibles amb la llibertat i seguretat ha estat actualitzat.
Aparells que han millorat la situació:
(marques per identificar) beryllium


Podeu consultar tot el catàleg a: www.gilug.org/mobils
Més informació sobre la llista de correu gilug