[gilug] Privatiu-leaks

Narcis Garcia informatica actiu net
2017-03-09 09:05:14 UTC


Aquests dies la premsa convencional està fent eco del problema del
programari privatiu i maquinari privatiu:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vault_7

Malauradament no esmenten ni insinuen res sobre la solució, que passa
pel programari lliure i el maquinari lliure.
Ja estaria bé elaborar algun text sobre el tema.

Més informació sobre la llista de correu gilug