[gilug] 26 a 29 de maig: Debian a Lloret

Narcis Garcia informatica actiu net
2016-03-17 08:19:19 UTC


El Debian SunCamp 2016 es farà a Lloret de Mar, i és una trobada
totalment relaxada on cadascú s'autogestiona la pròpia reserva i logística:

https://wiki.debian.org/DebianEvents/Europe/2016/DSC

Més informació sobre la llista de correu gilug