[gilug] Re: Mes cache de disc, d'escriptura

Narcis Garcia informatica actiu net
2014-05-14 07:24:32 UTC


No m'interessa les unitats virtuals en memòria, perquè cal moure
prèviament les dades allà i després recuperar-les, i a més a més això
només es pot fer amb processos que controlis. Per exemple seria
complicat per accelerar la instal·lació de paquets, gestió de carpetes
de correu o altres coses.

Per fer-ho en calent, és a dir, poder-ho habilitar sense reiniciar i
deshabilitar quan interessi, he trobat això:

# Que no s'enregistri la lectura de fitxers i directoris:
sudo mount -o remount,noatime /
# Minimitzar l'ús de memòria virtual en disc:
sudo sysctl vm.swappiness=1
# Incrementar el percentatge de memòria per cau:
sysctl vm.dirty_background_ratio=50

He trobat això per incrementar el percentatge de cau a ser utilitzat en
un moment donat, i efectivament permet treballar quasi sense tocar disc,
però el resultat és de major lentitud:
sudo sysctl vm.dirty_ratio=50

Per fer proves, ara símplement escric un fitxer de 500M i observo la
llumeta de disc de la torre:
dd if=/dev/zero of=/tmp/provacau.tmp bs=1M count=500


El 13/05/14 22:27, Xavier Barnada ha escrit:
> Hola Narcis,
> 
> En aquest cas el millor es tindre un ramdisk,crec que es pot configurar
> facilment al fstab.Tot i aixo per porder treballar rapidament amb els
> fitxers  aquests han d'estar previament en el ramdisk.
> Jo aixo ho he vist fer amb el directori /tmp/ ja que es ideal perque les
> dades temporals i son fitxers que no son persistents.
> 
> Tambe he vist gent que juga amb la configuracio del disc dur i els
> parametres de fstab per optimitzar el rendiment(alguns cops a costa de
> la seguretat de les dades o la seva integritat).Crec recordar que
> jugaven amb la mida dels blocks i els parametres noatime. O potser pots
> desactivar l'swap o baixar l'swapiness si tens prou ram i aixi el disc
> dur no tindra tanta feina
> 
> Una altre camp on potser pots rascar algo es  aprofitar el numero de
> procesadors del ordinador llançant multiples procesos per aprofitar el
> procesador al maxim.
> 
> Salutacions
> El 13/05/14 21:47, Narcis Garcia ha escrit:
>> Hola bones,
>>
>> En un moment donat vull copiar multitud de petits fitxers o engegar
>> molts processos simultanis (per exemple conversió de fotos) i el disc
>> dur es torna un coll d'ampolla.
>>
>> GNU/Linux és molt ràpid en tot, però crec que encara ho podria ser més
>> en el disc. Les mesures de seguretat són excel·lents, però de vegades
>> m'interesa fer un programet (script) que pugui exprémer al màxim la
>> memòria cau:
>> Si l'ordinador té 4GiB de memòria RAM, hauria de poder processar
>> tranquilament 1.000 fitxers de 1MiB cadascun sense apenes tocar el disc
>> dur fins al final. I si són 5.000 fitxers, doncs és clar que una mica sí
>> pero no fins al final.
>>
>> Com puc fer això en calent, sense unitats virtuals sinó a qualsevol
>> directori?
>>
>> Gràcies.
>>
>>
>> ________________________________________________________
>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>> --------------------------------------------------------
>> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
>> gilug(arrova)llista.actiu.info
>> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,
>> autogestiona't a:
>> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
>> * Tots els missatges queden publicats a:
>> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
> 
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
> gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
Més informació sobre la llista de correu gilug