[gilug] Format de data complet i ordenable a les bitacoles

Narcis Garcia informatica actiu net
2014-01-21 09:46:35 UTC


Al directori /var/log hi ha molts fitxers que tenen anotada la data i
hora de cada esdeveniment en anglès i sense incloure l'any, com per exemple:

Jan 20 11:38:28 system kernel: [953343.866233] usb 1-1.2: ...

Quan es tracta de comparar aquesta informació amb diferents fitxers,
això dificulta molt l'ordenació, ja que el mes "Feb" s'ordena abans de
"Jan", i sense l'any el novembre del 2013 és posterior al gener del 2014.
Algú sap com fer que amb Debian GNU/Linux totes les bitàcoles
emmagatzemin la data i hora en un format com aquest?:

2014-01-20 11:38:28 system kernel: [953343.866233] usb 1-1.2: ...

Més informació sobre la llista de correu gilug