[gilug] Re: jarl

Quim Rovira quim rovira cat
2012-06-03 11:27:53 UTC


Es presenta Microsoft Ireland enlloc de la filial espanyola per tema
d'impostos.. allà només paguen un 15%.

És el mateix que fa Apple:
 - Els impostos allà són del 15%, aquí del 35%
 - Apple es ven els portàtils a si mateixa des d'' Irlanda, posem que
li arriben a 600€, i se'ls ven a 998€ a l'Espanyola, tributa a irlanda
sobre 398€ de benefici, al 15%.
 - Apple després ven els portàtils d'Apple Espanya a la gent a un preu
de 999€, pel que la filial espanyola tributa a Espanya 1€ al 35%


La gran diferència? Que en aquest cas és la generalitat que fomenta
aquesta altra forma d'evasió d'impostos.


Per matar-los a tots.
Un per un.
Amb napalm.

2012/5/21 Xavier Barnada Rius <>:
> No he sabut trobar quins serveis se suposa que ha d'oferir la solució.
> Tot i això s'hauria de veure quines altres propostes s'han presentat,
> potser no n'hi ha cap mes.
> El no em quadra molt es que es presenti "Microsoft Ireland Operations
> Limited",no es gaire lògic.
>
> Salutacions
>> Hauríem de ser capaces de treure un comunicat de premsa per denunciar
>> això en temps de retallades.
>> No pot ser que, amb aquests números, als que treballem a petita escala i
>> som del país ens costi passar el mes.
>>
>>
>> Al 18/05/12 21:25, En/na MarcFP ha escrit:
>> > https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&lawType=2&idDoc=4483916&idCap=11110&
>> > només són 23 millons d'euros ... 4 duros ...
>> >
>> >
>> >
>> > ________________________________________________________
>> > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>> > --------------------------------------------------------
>> > - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
>> > - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
>> > http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
>> > * Tots els missatges queden publicats a:
>> > http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
>>
>> ________________________________________________________
>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>> --------------------------------------------------------
>> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
>> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
>> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
>> * Tots els missatges queden publicats a:
>> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
>
>
>
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
Més informació sobre la llista de correu gilug