[gilug] Re: Renovacio del nom gilug.org

Eduard Vidal i Tulsà festuc gmail com
2011-05-19 23:07:38 UTC


moltes gracies per la feina :)


El 18 de maig de 2011 15:19, Eduard Carreras i Nadal
<> ha escrit:
> Moltes gràcies Narcis per aquesta lluita per recuperar el domini, si
> necessites qualsevol cosa comenta-ho.
>
> Salut,
> --
> Eduard Carreras i Nadal <>
> http://ecarreras.blogspot.com
> http://ecarreras-tec.blogspot.com
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
Més informació sobre la llista de correu gilug