[gilug] Re: Renovacio del nom gilug.org

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2011-05-18 13:19:00 UTC


Moltes grĂ cies Narcis per aquesta lluita per recuperar el domini, si
necessites qualsevol cosa comenta-ho.

Salut,
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
http://ecarreras.blogspot.com
http://ecarreras-tec.blogspot.comMés informació sobre la llista de correu gilug