[gilug] Re: va de programacio ....

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2011-08-01 21:14:21 UTC


Benvolgut pujador de lianes;
A mi la sintaxi del missatge em suggereix més que libevas.so.1 té 
definit un objecte que el teu programet no crida o enllaça bé.


Al 01/08/11 22:30, En/na Marc ha escrit:
> Bones gilugians ....
> Tinc un problema amb un programet que a estones vaig fent.
> El problema és a l'hora de compilar.
> El programa està fet amb c, postgresql, i llibreries gràfiques mitjançant
> Elementary (http://trac.enlightenment.org/e/wiki/Elementary)
> Em dóna aquest error de les llibreries gràfiques :
> /usr/bin/ld: note: 'evas_object_propagate_events_set' is defined in DSO
> /opt/e17/lib/libevas.so.1 so try adding it to the linker command line
> /opt/e17/lib/libevas.so.1: could not read symbols: Invalid operation
> collect2: ld returned 1 exit status
> make: *** [main] Error 1
> Alguna idea de per on mirar ?
> La veritat és que he estat mirant per la xarxa, però no he aconseguit trobar
> res.
> A part, aquest error "/usr/bin/ld: note: 'evas_object_propagate_events_set'
> is defined in DSO /opt/e17/lib/libevas.so.1 so try adding it to the linker
> command line" no el sé interpretar gaire bé, sembla com si l'evas, una altra
> llibreria, no estigues ben lincada amb el sistema, però el que és curiós, és
> que l'entorn gràfic (x-window) funciona bé, continua funcionant bé ...
> Teniu alguna idea de per on poden anar els trets ?
> Gràcies i perdoneu si estic pujant per les lianes plantejant coses "raretes"
> d'aquestes.
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
Més informació sobre la llista de correu gilug