[gilug.org] GNU-Linux a les supercomputadores

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2010-10-04 15:33:42 UTC


GNU/Linux a les supercomputadores, per a poder-ne parlar a tothom que fa 
cares estranyes al programari lliure:

http://bitacola.lapipaplena.org/articles/215Més informació sobre la llista de correu gilug