[gilug.org] Marcar els fulls impresos

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2010-03-23 21:25:27 UTC


En un ciber em pregunten si amb el "Linus" aquest es pot fer que quan 
els usuaris imprimeixin els fulls surtin marcats amb el número 
d'ordinador d'origen, per tal de cobrar les fulles que són o no són.

Jo he mirat les opcions de la impressora de xarxa (detectada 
automàticament) des d'un ordinador-client, i veig que l'eina 
d'administració de la impressora no deixa tocar res, essent aquesta 
impressora compartida per l'ordinador-servidor.

Algú sap com establir alguna cosa que s'imprimeixi incondicionalment a 
totes les pàgines, i que sigui diferent per cada ordinaador?

Gràcies.More information about the gilug mailing list