[gilug.org] Protesto pels formats automatics

Lourdes Mallorquí i Dani Fossas lourdes dani gmail com
2010-06-04 17:43:01 UTC


A Divendres 04 Juny 2010 17:29:44, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Res, que volia expressar per algun lloc la meva ràbia perquè de vegades
> l'Office és massa intervencionista en la suposada correcció del què
>  escrius:

Narcis, ara no et segueixo.
Si ho provo en una cel·la d'un full de càlcul si que m'ho fa, llavors canvio 
el format de la cel·la a text i ja està.
Si ho provo en la cel·la d'un document de text no hi intervé.
Potser depèn de la configuració de cadascú, però entenc que en la cel·la d'un 
document de text ho ha de prendre com a text.
No ho sé, no té massa sentit.

> 
> Ara em trobo que si faig una taula en un document de text (OpenOffice),
> si mai en una cel·la se m'acudeix escriure "7e5" o semblant m'ho
> converteix a format numètic científic "7,00E+005", quan per mi és un
> número de sèrie.
> No trobo manera de desactivar aquesta interpretació tant intel·ligent de
>   l'aplicació.

Si vas a "Opcions->OpenOffice.org Writer->Taula", potser canviant algun 
paràmetre a "Entrada en taules"? Més informació sobre la llista de correu gilug