[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2009-05-15 14:53:29 UTC


> > Amb això hi discrepo un xic... tansols per dir que crec que no costaria
> > tant preinstal·lar una imatge del disc-dur amb un linux i tot en ordre...
> > realment puja tant els costos fer-ho? Una cosa és l'import del soft
> > privatiu, però l'altre el cost d'instal·lar-ho, no?

I per altra part, el cost d'instal.lar-ho deu ser mínim, ho pot fer un 
aficionat seguint una senzilla recepte,
sobretot si es disposa d'una serie d'ordinadors iguals i s'hi posa un sistema 
que ja porta tots els drivers, les aplicacions i utilitats en un sol DVD 
d'instal.lació 
ja sabem quin és el S.O. que segur no compleix amb aquest requisit.

un altre aspecte és la compatibilitat amb la diversitat d'idiomes que es 
parlen en aquesta terra,
n'hauriem de descartar un d'ells, tant sols per no tenir el català, el galleg 
o l'euskera. 

I quedaria totalment descartat si considerem impossible integrar en una sola 
instal.lacio varis idiomes diferents, amb la possibilitat de que l'usuari 
escolleixi en cada sessió en quin idioma vol treballar,

marcador actual: deu(o dotze) a zero ?Més informació sobre la llista de correu gilug