[gilug.org] Richard Stallman a Girona 11 de març

Jordi Regincós Isern jordi regincos cat
2009-03-04 15:23:28 UTC


per anar a la conferència de la Mercè, no; per anar a la de les Jornades, sí

Jordi

On Wed, Mar 4, 2009 at 4:12 PM, Narcis Garcia - GiLUG
<> wrote:
> Cal estar inscrit/pagat a les jornades?
>Més informació sobre la llista de correu gilug